Aktualności

Półkolonie ZIMA 2022 – szczegóły tutajSEZON 2021/2022 – otwarcie 1 października!
————————————————————————————————————–

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad:

  • Ślizgawki trwają: 50 min i odbywają się co 1h
  • Limit osób: 110
  • Osoby schodzące ze ślizgawki proszone są o możliwie jak najszybsze oddanie łyżew i opuszczenie obiektu. Zaleca się skrócenie przebywania w szatniach do minimum.
  • Zakupu biletów można dokonać najwcześniej 20 minut przed rozpoczęciem ślizgawki.
  • Na terenie obiektu w trakcie poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych i strefach dostępnych nakazuje się zasłanianie ust i nosa włącznie z momentem kontroli biletów przed wejściem na lodowisko.
  • Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym dezynfekcji rąk przy wejściu na obiekt.